• 24. februar
  • 13.30 – 16.30
  • Jobindex

Grundet afbud fra oplægsholdere mv., vil der på dette møde kun være et par korte interne oplæg og så er resten af tiden sat af til fælles diskussioner, hjælp, tips & tricks mv.

Af samme årsag vil kun den indledende del bliv streamet online, idet vi ikke kan sikre en ordentlig lyd, når mange sidder og snakker på samme tid rundt i lokalet.

Agenda for mødet ser derfor således ud:

13:30 Velkomst
- Danmarks DPO-Forening byder velkommen
- Dagens vært, Jobindex byder velkommen

13:35 Nyt fra bestyrelsen

13:45 Oplæg af Tor Valstrøm
- Præsetation af risikovurderingsskabelon

14:15 Oplæg af Tor Valstrøm
- Præsentation og introduktion til Microsoft Teams

Bemærk, herefter slutter online streaming

14:45 Fælles diskussion, hjælp, tips & tricks mv. blandt de fremmødte medlemmer.
Der er foreslået følgende emner, men andre emner tages op i det omfang der er tid
- Hvordan føres der tilsyn med databehandlere, der ikke har en ISAE 3000 eller 27702?
- Hvilke krav stiller I generelt til jeres databehandlere?
- Hvordan forankres GDPR bedst i organisation og forretning?
- Hvordan håndteres overførelser til 3. lande?
- Hvordan sikrer I oprydning i mail, fysiske dokumenter, vejledninger mv.?
- Hvilke systemer anvender I til at håndtere dokumentation af GDPR? Pros and cons?
- Øvrige emner der dukker op på dagen

16:20 Eventuelt

16:30 Slut

Deltagelse
Gratis for medlemmer
Link til deltagelse udsendes på mail til medlemmer
Adresse
Jobindex Holger Danskes Vej 91, 2. sal 2000 Frederiksberg
E-mail
bestyrelsen@dpo.dk
Vil du gerne være medlem?
Tilmeld dig Danmarks DPO-Forening her