• 25. januar
  • 12.00 – 16.00
  • Online

Denne gang har vi inviteret en række politikere til at diskutere forskellige emner inden for databeskyttelse, hvorfor denne paneldebat fylder det meste af dagens agenda:

12:00 Velkomst
12:05 Nyt fra bestyrelsen
12:10 Præsentation af foreningens årshjul over opgaver
12:40 Introduktion til de politiske deltagere i paneldebatten
12:45 Dialog om problemstillinger
13:45 Spørgsmål til politikerne
14:45 Pause
15:00 Input fra medlemmerne
15:50 Afslutning

Pris
Gratis for medlemmer
Adresse
Online via MS Teams
E-mail
bestyrelsen@dpo.dk
Vil du gerne være medlem?
Tilmeld dig Danmarks DPO-Forening her