• 28. oktober
  • 13.00 – 16.00
  • Dansk Erhverv

Dagsorden:

1) Velkomst
 - Danmarks DPO-Forening byder velkommen
 - Dagens vært - Dansk Erhverv byder velkommen

2) Oplæg v/Peter Blume fra Københavns Universitet
 - Oplysningspligtens rækkevidde
 - Skal man oplyse registrerede herom, når man snakke om vedkommende internt

3) Information fra foreningen v/Julia Sommer
 - Status på oprettelse af arbejdsgrupper
 - Status på arkiv

4) Oplæg v/Tor Valstrøm fra Conscient Systems
 - Status på den kommende ePrivacy Forordningen

5) Fremlæggelse af lønstatistik for foreningens medlemmer v/Morten Eeg
 - Indblik i lønstatistik fordelt mellem privat, offentlig og anciennitet

6) Eventuelt
 - Vi runder dagen af med eventuelle spørgsmål

Tilmelding
Gratis for medlemmer
Link til tilmelding udsendes på mail
Adresse
Børsen, Slotsholmsgade 1217 København K
E-mail
bestyrelsen@danmarksdpoforening.dk
Vil du gerne være medlem?
Tilmeld dig foreningen her (100 kr)