• 28. september
  • 13.00 – 15.00
  • Online

13:00             Danmarks DPO-Forening byder velkommen og fortæller om nyt fra bestyrelsen

13.05             Martin Folke Vasehus fra ComplyCloud har udgivet en "GDPR Casebook 2020" som indeholder resuméer af, og bemærkninger til                         alle Datatilsynets offentliggjorte afgørelser fra de to første år med GDPR. Martin præsenterer de vigtigste konklusioner fra bogen.

14.15             Morten Eeg Ejrnæs Nielsen gennemgår et varslingsbrev og tilhørende tilsynsskema fra Datatilsynet, som Datatilsynet for nyligt                           har anvendt til at føre tilsyn med en organisations "modenhed i forhold til sikkerhed og databeskyttelse".

14.45              Erfaringsudveksling og afrunding

Deltagelse
Gratis for medlemmer
Link til deltagelse udsendes på mail til medlemmer
Adresse
MS Teams
E-mail
bestyrelsen@dpo.dk
Vil du gerne være medlem?
Tilmeld dig Danmarks DPO-Forening her