• 30. september
  • 11.00 – 15.00
  • Miljø & Fødevareminist.

Dagsorden:

1) Velkomst
 - Formanden - Kasia Torian - præsenterer ministeriet og DPO’ens rolle

2) Datatilsynet v/ Tilsynschef Frederik Siegumfeldt
 - Oplæg om Datatilsynets tilsyn
 - Mulighed for spørgsmål fra salen

3) Danske revisorer v/Formand for Informatikudvalget i FSR Jess Kjær Mogensen
 - Oplæg om revisorerklæringerne ISAE 3000, ISAE 3402 og ISRS 4400, hvad er vigtigt at tage med i erklæringerne og spørge om?

4) Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) v/ Charlotte Fjeldberg
 - Oplæg om vurdering af geodata i relation til begrebet ”personoplysninger”

5) Eventuelt
 - Vi runder dagen af med eventuelle spørgsmål

Deltagelse
Gratis for medlemmer
Link til deltagelse udsendes på mail til medlemmer
Adresse
Slotsholmen 42 1216 København K
E-mail
bestyrelsen@dpo.dk
Vil du gerne være medlem?
Tilmeld dig Danmarks DPO-Forening her