• 30. maj
  • 13:00 – 16:00
  • København

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

a) Valg af dirigent

b) Bestyrelsens beretning om Foreningens aktiviteter i det forløbne år

c) Kasseren fremlægger det reviderede regnskab

d) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag med fastsættelse af medlemskontingent

e) Indkomne forslag

f) Valg af formand for 4-årig periode (ikke i 2022)

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted.

h) Valg af revisor og revisorsuppleant

i) Eventuelt

 

Tilmeld dig her

Pris
Gratis for medlemmer
Adresse
Kommer
E-mail
bestyrelsen@dpo.dk
Vil du gerne være medlem?
Tilmeld dig Danmarks DPO-Forening her