• 07. juni
  • 13.00 – 15.00
  • Online

I 2020 ble det sendt inn litt over to tusen meldinger om brudd på personopplysningssikkerheten til Datatilsynet i Norge. På vårt medlemsmøte 7. juni setter vi fokus på hva Datatilsynet mener om de bruddene som er blitt rapportert inn og hvordan de følger disse opp. 

  • Hva bør PVOs rolle være i håndteringen av avvikene og ved rapporteringen til Datatilsynet?
  • Hva forventes av innholdet i meldingene, beskrivelse av årsak, risiko og tiltak?
  • Har vi truffet «lista» for når vi skal melde fra om hva?
  • Hva med 72-timersfristen? 

 

Program:
13:00 Velkommen
13:05 – 13:55 Hvordan følger Datatilsynet opp de meldingene våre virksomheter sender inn? V. Fagdirektør og seksjonssjef Camilla Nervik og fagdirektør og personvernombud Ove Skåra, Datatilsynet
13:55 – 14:05 Benstrekk

14:05 – 14:30 Postlistesaken - fra ris til ROS Ole Henrik Førland, personvernombud i Asker kommune 

14:30 – 14:45 Avviksbehandling i finans/inkasso Pål Magne Ånestad, personvernombud i Lindorff AS

14:40 – 15:00 Spørsmål og avslutning

 

Les mer om medlemsmøtet her: https://pvo.no/2021/05/overtredelse/

 

Læs mere om den norske DPO-forening her: https://pvo.no/

Pris
Gratis for medlemmer
Adresse
Online
E-mail
bestyrelsen@dpo.dk
Vil du gerne være medlem?
Tilmeld dig Danmarks DPO-Forening her