• 18. oktober
  • 13.00 – 15.30
  • Online

Vi vil invitere deg til medlemsmøte (i Teams) mandag 18. oktober kl 13 - 15.30. Personvernombudet forvalter en europeisk rettsakt – personvernforordningen – og skal gi råd om europeisk personvernlovgivning i Norge. Tema for medlemsmøtet 18. oktober er: Når gjelder unionsretten i Norge – og hva betyr det for norske personvernombud?

Ólafur Jóhannes Einarsson er registrator ved EFTA-domstolen i Luxembourg, domstolen som tolker unionsretten for Norge, Island og Liechtenstein. I sitt foredrag (som holdes på engelsk) vil han komme innom følgende områder:

  • EØS’ rettspraksis når det gjelder personvern
  • Hvilken status har grunnleggende rettigheter i EØS-avtalen og hvilken betydning har EUs charter om grunnleggende rettigheter i EØS-retten?
  • Prosedyren for å henvise norske rettssaker for en “opinion” i EFTA-domstolen

Einarsson er jurist fra Universitetet i Reykjavik og har en mastergrad fra St Johns College, Oxford. Han har vært registrar ved EFTA-domstolen siden 1. september 2018.

Norsk jurist som har vært i EFTA-domstolen

Elin Mathisen er en av de få norske juristene som har hatt en sak i EFTA-domstolen. Hva du bør tenke på når du går til EFTA-domstolen? er tittelen på hennes innlegg.

Mathisen er advokat og leder advokatfirmaet Berngaards teknologiavdeling. Hun har bistått store offentlige virksomheter i deres digitaliseringsprosjekter, og bistår i tillegg også private virksomheter og leverandører i spørsmål knyttet til IT-kontrakter og personvern. Elin er personvernombud i Ringerike kommune.

Når Datatilsynet kommer på tilsyn

 

Datatilsynet har utarbeidet en ny metode for tilsynsvirksomheten høsten 2021. Fagdirektør Hallstein Husand, deler denne metoden med medlemmene.

 

Program mandag 18. oktober kl 13 - 15.30 online

13:00 Velkommen

13:05 Ólafur Jóhannes Einarsson, registrator ved EFTA-domstolen: Personvern og EØS

13:45 Elin Mathisen, personvernombud i Ringerike kommune/partner i advokatfirmaet Berngaard: Hva du bør tenke på når du går til EFTA-domstolen?

14:05 Diskusjon: Hvorfor henviser ikke norske domstoler saker til EFTA-domstolen? Deltakere: Elin Mathisen (Advokatfirmaet Berngaard),  Tobias Judin, leder, internasjonal seksjon (Datatilsynet), Ólafur Jóhannes Einarsson, registrar (EFTA-domstolen, Luxembourg).

14:45 Hallstein Husand, fagdirektør, Datatilsynet: Når Datatilsynet kommer på tilsyn. Presentasjon av ny metode for tilsynsvirksomheten høsten 2021.

15:30 Slutt

Det var meningen at møtet skulle være fysisk, men dessverre ble møtelokalet stengt for renovering. Vi kommer derfor tilbake med en ny dato for et møte i Datatilsynets nye lokaler.

Noen personer fra foreningens styre og Datatilsynet kommer til å samles i Oslo sentrum (i Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3) under medlemsmøtet. Vi har en håndfull plasser til disposisjon. Dersom du ønsker å delta fysisk, send et e-brev til nils.indahl@pvo.no så vil vi bekrefte din deltakelse.

Deltagelse
Gratis for medlemmer
Link til deltagelse udsendes på mail til medlemmer
Adresse
Online via MS Teams
E-mail
bestyrelsen@dpo.dk
Vil du gerne være medlem?
Tilmeld dig Danmarks DPO-Forening her