• 20. september
  • 13.00 – 15.00
  • Online

Vi vil invitere deg til medlemsmøte (i Teams) mandag 20. september. Rett før sommerferien publiserte Det europeiske personvernrådet (EDPB) sin reviderte utgave av veilederen for supplerende beskyttelsestiltak («Recommendations on supplementary measures»). Den skal hjelpe virksomheter med å overholde kravene til overføring av personopplysninger til tredjeland etter Schrems II-avgjørelsen. Det store spørsmålet mange nå stiller seg, er om det nå er åpnet for en mer risikobasert tilnærming?

 

Tobias Judin, leder for Internasjonal seksjon i Datatilsynet, vil fortelle oss hva som er de viktigste endringene i den endelige veilederen fra Personvernrådet. Vi vil også få en presentasjon av Datatilsynets rykende ferske veileder for overføring av opplysninger til tredjeland.

 

Er det greit å bruke amerikanske leverandører til videomøter etter Schrems II? 

Microsoft Teams er for mange virksomheter et viktig arbeidsverktøy. Det svenske Skatteverket har med bakgrunn i amerikanske overvåkningslover besluttet å ikke benytte Teams til videomøter og annet samarbeid. De ser nå etter andre alternativer. På vårt medlemsmøte vil Daniel Melin, som arbeider med strategiske spørsmål rundt skytjenester på Skatteverket, fortelle mer om hvilke vurderinger som ligger bak denne avgjørelsen.

 

Risikovurderinger i NAV 

Hva er forskjellen på risikoanalyse, som alle må gjøre, og personvernkonsekvensvurdering (DPIA), som alle ikke alltid må gjøre? Anders Holt, personvernombud i NAV, gir oss et innblikk i NAVs DPIA-prosess.

Program mandag 20. september kl 13 - 15 online:

 

13:00 Velkommen

13:05 – 13:55  Hva er de viktigste endringene i den endelige veilederen fra Personvernrådet (EDPB)?  Fagdirektør og leder for internasjonal seksjon i Datatilsynet Tobias Judin
13:55 – 14:20 Hvorfor ønsker ikke det svenske Skatteverket å ta i bruk Microsoft Teams som følge av Shrems II-avgjørelsen? Daniel Melin, strateg i IT-avdelingens analyseenhet, Skatteverket

14:20 – 14:45 Risikovurderinger og DPIA prosessen i NAV. Anders Holt, personvernombudet i NAV 

14:40 – 15:00 Spørsmål og avslutning

 

Pris
Gratis for medlemmer
Adresse
Online via MS Teams
E-mail
bestyrelsen@dpo.dk
Vil du gerne være medlem?
Tilmeld dig Danmarks DPO-Forening her