Medlemskab

I 2021 er kontingentet på kr. 700,-

Tilmelding til foreningen

Tilmelding foregår online via NemTilmeld på siden her:

--> Tilmelding til Danmarks DPO-Forening <--

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: bestyrelsen@dpo.dk

Hvad får du som medlem af Danmarks DPO-Forening?

Som medlem af Danmarks DPO-Forening støtter du en forening, som arbejder for at ensarte beskyttelse af data. Gennem dit medlemskab modtager du rådgivning og løsningsforslag på komplekse problemstillinger inden for databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Som medlem bliver du løbende opdateret på den nyeste viden, afgørelser og andre nyheder om databeskyttelse. Dette vil foruden deltagelse i møder i foreningen én gang om måneden også ske via nyhedsbreve og baggrundsartikler, hvor du kan holde dig ajour om alle væsentlige aspekter ved databeskyttelse. Vi tilbyder årligt faglige arrangementer fordelt over hele landet. De spænder vidt. Arrangementerne vil indeholde emner som tilsyn med databehandlere, tilsyn med egen organisation, databehandleraftaler contra fortrolighedserklæringer i fagligt forum, hvor du kan blive opdateret på ny viden og banebrydende praksis. Og de er alle sammen gratis for medlemmer. På møderne i foreningen udarbejder vi sammen også blanketter, procedurer om de registreredes rettigheder, vejledninger, skabeloner f.eks. konsekvensanalyser, konkrete tjeklister til f.eks. udarbejdelse af en databehandleraftale, risikovurderinger af fortegnelser, DPO håndbog mv. man kan tage med hjem og krydse af på sin liste.

Du får gennem foreningen mulighed for at skabe netværk og udveksle erfaringer med andre, der til dagligt arbejder med og rådgiver om efterlevelse af databeskyttelsesforordningen.

Du får også mulighed for at få hjælp til konkrete problemstillinger via foreningens medlemmer.

Du bliver medlem af et socialt fællesskab. Lokalt og til de mange arrangementer vil du møde andre medlemmer, der brænder for deres faglighed, gerne vil udveksle viden og netværke. Det gør dig klogere og styrker din karriere, mens det samtidig er hyggeligt.

Du har som medlem mulighed for at få indflydelse på foreningen. Du har stemmeret på foreningens generalforsamling, og du har mulighed for at blive valgt til bestyrelsen for foreningen.

Ønsker du at vide mere om et medlemskab, er du velkommen til at kontakte foreningen på e-mailadressen: bestyrelsen@dpo.dk.